Mój Przyjaciel Goj

Mój Przyjaciel Goj - Czesław Schabowski"Mój przyjaciel goj" Czesława Schabowskiego to pierwsza książka wydana przez EMisję. Bezpośrednim impulsem było godne uczczenie dziesiątych urodzin serwisu www.tarnobrzeg.info.

Tytuł pierwotnie wydała LSW na początku na początku lat 90-tych, w kilka lat po śmierci autora. Książka była do tej pory mało popularna i trudno dostępna, a z całą pewnością godna przypomnienia.

"Mój przyjaciel goj" to zbiór niezwykle zabawnych opowieści, których akcja toczy się w Tarnobrzegu okresu międzywojennego.

Pierwsze co zwraca naszą uwagę to język, będący barwną mieszaniną gwary lasowskiej i dzikowskiej, z elementami lwowskimi, ukraińskimi, żydowskimi i niemieckimi. Nie jest łatwo zacząć, ale łatwo można wsiąknąć. cdn...

20.01.2015. 14:25